Wat is optrekkend vocht?

Opstijgend vocht of capillaire opzuiging betekent dat er vocht vanuit de grond naar boven opstijgt in de muur. Optrekkend vocht ontstaat door de capillaire werking: dit is het principe dat in een heel fijn buisje het water hoger kan opstijgen dan het omringende vloeistofniveau.
Bakstenen zijn eigenlijk te vergelijken met een heleboel kleine buisjes, waardoor water en de in het water opgeloste zouten vanzelf mee naar boven worden getransporteerd. Dit is een zeer traag maar gestaag voortgaand proces.


Capillaire werking...
De kracht waarmee het water in de buisjes, als het ware, omhoog gezogen wordt noemen we capillaire kracht. Die kracht is kleiner naarmate de capillairen fijner zijn. De krachten die een rol spelen zijn cohesie, adhesie, en oppervlaktespanning. Alhoewel de capillaire kracht kleiner is naarmate een capillair een kleinere diameter heeft, zal het water toch verder stijgen, omdat het volume, en daarmee de massa van omhoog getrokken water, kwadratisch afneemt met de diameter. In de bodem worden capillaire buisjes gevormd door de aaneenschakeling van kleine holten die er tussen de bodemdeeltjes zijn. Het grondwater kan dan via die kanaaltjes opstijgen. Een gedeelte van dat opstijgend water bereikt via de fijnste buisjes zelfs het bodemoppervlak en kan er verdampen. In de bovenste 20-30 cm is er een evenwicht tussen kanaaltjes met opstijgend water, en die met lucht. (Bron: Wikipedia)


Barrière
Bij huizen die gebouwd zijn voor 1965 is er meestal een bakstenen fundering, en is er geen waterkering tussen fundering en muren bovengronds aanwezig. Huizen die grofweg na 1965 werden gebouwd hebben bijna altijd wel een horizontale barrière op de laag waar de fundering over gaat in de muur, zodat eventueel optrekkend vocht in de bakstenen niet verder kan opstijgen. Oudere huizen (en vooral dus ook monumenten die al jaren met hun fundering water kunnen opzuigen) hebben deze barrière dus niet. Maar ook als een bestaande versperring beschadigd is door muurscheuren, veroudering of onvakkundige werkzaamheden, kan het vocht opstijgen.

Voor het maken van de fundering heeft men destijds bij de bouw een circa 60 cm diepe sleuf in de grond gemaakt: hier werden bakstenen ingelegd, dan een laagje cement er op, de volgende laag bakstenen, cement er op, enz. Zo werd de fundering gemetseld.
Tegenwoordig wordt de fundering bijna altijd van beton gemaakt, en wordt er op het beton een waterkering aangebracht: dit is een horizontale barrière (folielaag/loodslab) die zorgt dat vocht vanuit de fundering niet capillair kan optrekken tot in de vloer of de bovengrondse muren.

Vocht in de grond → vocht in de muur
Overal in de grond is vocht aanwezig. Dit vocht komt ook bij de bakstenen, en kan in de bakstenen trekken. Een baksteen heeft net als een spons of een suikerklontje capillaire werking: hou een puntje in het water en hij zuigt zich tot boven aan toe vol met water. Bij een spons of suikerklontje gaat dat erg snel, bij een baksteen duurt dit vele jaren. Zo stijgt het vocht heel langzaam op tot boven aan de fundering, en verder tot boven de plint (binnen in huis) of tot boven het maaiveld (buitengevel).
Vergelijk de fundering met de wortels van een boom: zelfs in een lange droge zomer kunnen de wortels op 60 cm diepte voldoende vocht vinden om de boom in leven te houden omdat er altijd nog vocht vanuit diepere grondlagen wordt aangevoerd. Op diezelfde manier krijgt ook de fundering continu vocht aangeleverd.
Water verdeelt zich altijd van plekken met een hoge concentratie naar plekken met een lage concentratie. Je giet water op 1 plek in een bloempot, daarna verdeelt dit water vanzelf door de hele grond. Op dezelfde manier zal water dat naast het huis terecht komt, zich verdelen over een groter oppervlak en dus ook naar de drogere plekken onder het huis trekken. Optrekkend vocht komt dus ook voor bij binnenmuren.
Optrekkend vocht is dus iets heel anders dan regenwater dat na een stortbui even langs de bakstenen sijpelt naar de diepere grondlagen.

Zouten in het grondwater → zoutkristallen in de muur
In het grondvocht zitten ook zouten opgelost, en deze stijgen ook capillair mee omhoog. Boven de grond kan het vocht verdampen: dit kan boven de plint of het maaiveld zijn, maar ook in de kruipruimte of kelder. Als het vocht verdampt, blijven de meegevoerde zouten achter. De zouten reageren hygroscopisch: ze zuigen nieuw vocht aan vanuit de ondergrond. Zo komt nieuw vocht omhoog, dat wederom kan verdampen en weer meer zouten achter laat. De zoutconcentratie neemt toe, totdat er zo veel zouten zijn dat de zouten gaan kristalliseren: deze zoutkristallen ontstaan op het grensvlak tussen baksteen en stuclaag, waardoor ze de stuclaag van de bakstenen afdrukken.

Optrekkend vocht of andere vochtproblemen?
Er zijn veel verschillende soorten vochtproblemen. Maar waardoor ontstaat optrekkend vocht? Aan de hand van een aantal kenmerken kan men een idee krijgen waardoor het vochtprobleem kan zijn ontstaan: door opstijgend of optrekkend vocht, door zouten in de muur, door condens, slagregen, bouwvocht of door infiltratie.

In deze tabel zijn een aantal kenmerken en de eventuele oorzaken aangegeven.
Tabel: Hoe herken ik of het om opstijgend vocht gaat of om andere oorzaken?


Meer informatie over vocht vindt u hier:​

Hoe herken ik optrekkend vocht
Vochtplekken in de kelder
Optrekkend vocht in de kelder
Vocht in de slaapkamer

 


Optrekkend vocht...

  • veroorzaakt schimmelgroei
  • geeft zoutuitslag in het stucwerk
  • verhoogt de luchtvochtigheid in de kamer
  • is slecht voor uw gezondheid
  • verlaagt de isolatiewaarde en verhoogt energiekosten
  • vernietigt de fundering van uw gebouw
  • vermindert de waarde van het pand

Optrekkend vocht? Ik wil droge muren!

Benieuwd of de E-Dryer voor u ook de juiste oplossing is?

Bel  naar  085-0606246 of de expert 06-81048019.
Stuur een terugbelverzoek.
Mail naar info@drogemuren.nl of kijk op de contactpagina voor de rechtstreekse mailadressen.

© 2016 - 2024 JB Muurdroging | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel