Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.drogemuren.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door JB Muurdroging.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

JB Muurdroging heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de hierin opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht.
De via www.drogemuren.nl verspreide informatie is uitsluitend informerend van aard.
Wij proberen uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit betrouwbare bronnen.
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen.
Regelmatig vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats en worden updates in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op www.drogemuren.nl worden vertoond. U kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. Ook is het niet mogelijk om afspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website.

De informatie op de website komt overeen met de huidige staat van kennis en ontwikkeling. Deze informatie maakt geen aanspraak op volledigheid. Een professionele en dus succesvolle verwerking van diverse producten zoals impregneermiddelen, zoutblokkeermiddelen enz. is niet onderworpen aan onze controle of de verwerking ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid te bepalen. Voorafgaande tests worden aanbevolen.

JB Muurdroging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het direct en/of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

JB Muurdroging garandeert niet dat op deze website alle beschikbare informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik van deze informatie zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Op deze website kunnen links, tekst- en beeldmaterialen worden gebruikt die afkomstig zijn van derden. Indien op deze sites links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dit websites waarvoor JB Muurdroging op geen enkele wijze verantwoordelijk voor is. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat JB Muurdroging de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie of het verifieren van gegeven informatie.

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

© 2016 - 2024 JB Muurdroging | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel