Vochtproblemen na overstroming: vochtplekken verdwijnen niet na wateroverlast.
Pluisjes, wolkjes, blaasjes of zoutuitbloei kort na de renovatie van de waterschade.

Probleem:

Na een overstroming of wateroverlast is het water weggepompt/opgedweild en is een aantal weken een bouwdroger neergezet om de muren te drogen.
Maar de muren drogen onderaan niet goed op, vochtplekken komen terug, er komt zoutuitbloei. Na het opnieuw stuccen van de muren komen er blaasjes op de verf en ontstaan er wolkjes of pluisjes op de muur.

      


Hoofdoorzaak van vochtproblemen na waterschade:

Als er enige tijd water in de muur is getrokken, dan is niet alleen de oppervlaktelaag verzadigd geraakt maar ook het hart van de muur. Dit komt door de capillaire (=aanzuigende) werking van de bakstenen, wat te vergelijken is met een spons of een suikerklontje die het water aantrekt als je ze met een puntje in het water houdt.
Met een bouwdroger heb je na enkele weken de oppervlaktelaag van de muur wel weer redelijk gedroogd, maar nog niet het hart van de muur! Door die capillaire werking zijn de kleinere poriën van de bakstenen in het hart van de muur gevuld met vocht, en dit vocht komt maar heel traag weer vrij: het proces gaat trager dan het drogen van de oppervlaktelaag. Je droogt in enkele weken dus wel de oppervlaktelaag, maar nog niet het hart van de muur. Als daarna de muur te snel wordt afgewerkt kan er schade ontstaan aan de nieuwe stuc.

Bijkomende oorzaken van vochtplekken na wateroverlast:

Is het huis gebouwd na 1965?
Dan zit er tussen de fundering en de muur die er op is gemetseld een waterkering: vaak een folielaag of loodslab die ervoor zorgt dat vocht dat in de grond in de fundering trekt, niet capillair kan opstijgen tot in de bakstenen boven het maaiveld. Na een waterschade of overstroming zal de muur tijd nodig hebben om te drogen: zodra de oppervlaktelaag droog is, is het merendeel van het overtollige vocht uit de muur verdampt en kan de bouwdroger weg. De vochthoeveelheid in de muur is tot onder de schadelijke drempel gedaald, en de muur zal in de loop van de tijd wel weer tot in het hart drogen. Het heeft tijd nodig, zolang er maar geen nieuw vocht bij komt.

Is het huis gebouwd voor 1965?
Dan is er vaak geen waterkering tussen fundering en muur. In de loop van vele jaren trekt vocht dat in de grond aanwezig is, in de bakstenen fundering. Door de capillaire werking stijgt het vocht in de bakstenen fundering tot boven het maaiveld (buiten), tot boven de kruipruimtevloer of tot boven de plint (binnen). Zodra het vocht aan de oppervlakte van de bakstenen komt kan het vocht verdampen. Maar de zouten die opgelost zitten in het grondwater, blijven achter op het grensvlak van de baksteen of de stuclaag. In de loop van de tijd stijgt er steeds meer vocht omhoog, en zo neemt de concentratie aan zouten toe. Die zouten werken hygroscopisch (vochtaanzuigend) en zo komt er steeds meer vocht bij.
Het opstijgen van vocht is een heel traag proces en zo lang het om weinig vocht gaat en dit voldoende kan verdampen aan de oppervlakte, zal men niet snel merken dat het om optrekkend vocht gaat. Maar een waterschade, overstroming of wateroverlast verstoort het proces: er komt zo veel water bij dat ineens veel meer baksteenporiën gevuld worden met water en het proces van optrekkend vocht flink versneld wordt. Met een bouwdroger of extra ventilatie wordt wel tijdelijk de oppervlaktelaag gedroogd, maar daarmee wordt het optrekkend vocht in het hart van de muur nooit gestopt! Zodra de bouwdroger uitgezet wordt, blijft het opstijgen van vocht doorgaan via de reeds bestaande maar ook via de nieuw gevulde poriën in de bakstenen.

Is de muur voldoende gedroogd?
Je kunt een spons in enkele seconden volledig natmaken in een emmer water, maar voordat die spons weer droog is ben je een aantal dagen verder. Bovendien kan die spons aan alle kanten vocht verdampen.
Een bakstenen muur kan vaak maar aan 1 kant effectief drogen (een spouw ventileert onvoldoende om een doornatte muur effectief te drogen: de buitenzijde van een muur kan afhankelijk van het weer wisselvallig drogen: een stuclaag verhindert de verdamping).
Na 1-2 maanden kan de oppervlaktelaag van een nat geworden muur weer redelijk droog zijn, maar voordat het hart van de muur volledig droog is duurt het nog veel langer. Na enkel maanden kan de muur voldoende droog zijn om deze weer af te werken, maar als dan een gipsstuc en latexverf worden gebruikt dan kan het alsnog fout gaan.

Is de muur gestuct met gips?
Schadebeeld: vochtplekken onderaan de muur, pluisjes of wolkjes op de muur.
Gipsstuc heeft veel fijnere poriën dan de baksteen: optrekkend vocht maar ook restvocht dat in de bakstenen zit, kan daardoor moeilijker verdampen. Bovendien is gips hydrofiel (vochtaantrekkend) en houdt daardoor het vocht vast.
Als natte gips op een muur wordt aangebracht waar door optrekkend vocht of door overstroming zouten in zitten, dan zal de natte gips direct de zouten oplossen waardoor die zouten in de gipslaag trekken. Als de gipslaag droogt, zullen de zoutbelaste plekken trager drogen. Bij een hoge luchtvochtigheid in de ruimte kunnen de zouten in het gips het vocht uit de lucht opnemen, waardoor er vochtplekken op de muur kunnen ontstaan die weer verdwijnen als de luchtvochtigheid afneemt, maar weer verschijnen als er weer meer vocht in de lucht is.
Bij oudere huizen werd vroeger met kalkcement gestuct: kalkcement is hydrofoob (vochtafstotend) en heeft grovere poriën dan de baksteen, waardoor men een vochtprobleem bij kalkcement minder snel herkent. Met gipsstuc op kalkcement wordt ineens het probleem zichtbaar: het probleem was er al, maar wordt nu zichtbaar.

Is de muur geverfd met latex?
Schadebeeld: verf hecht niet op de muur, blaasjes in de verf, scheurtjes in de oppervlaktelaag, afbladderende verf.
Als de muur geschilderd is met latexverf, wordt de muur bijna dampdicht afgewerkt. Latex werkt als een folielaagje dat de muur verhindert om vocht te verdampen.

Oplossing vochtproblemen na waterschade:

Als na een overstroming de muren niet willen drogen en het huis gebouwd is voor 1965 dan kan het om optrekkend vocht gaan.
Er zijn diverse methoden om optrekkend vocht te stoppen: onderkappen, driezijdig uitgraven, injectage of elektro-osmose. Afhankelijk van de situatie kan de juiste oplossing gekozen worden. De E-Dryer werkt op basis van elektro-osmose, dit is de minst bewerkelijke methode.
Meer informatie hier.

Bij injectage wordt er een chemisch middel ter hoogte van het maaiveld iedere 10 cm in de muur geïnjecteerd. Dit kan in de kruipruimte, onder het maaiveld of achter de plint maar houd er rekening mee dat de vochthoeveelheid onder de injectagelaag door vochtophoping gaat toenemen waardoor dit vocht zich een andere weg gaat zoeken (bijvoorbeeld in een zijdelings aanliggende betonvloer), of dat op termijn het ophopende vocht de zwakste plekken vindt in de injectagebarrière en toch verder opstijgt. U kunt deze injectage vergelijken met het afdammen van een stromende rivier: tijdelijk wordt het water achter de dam tegen gehouden, maar het optrekkende vocht zal zich een nieuwe weg gaan zoeken via verzwakte plekken of een aanliggende betonvloer. Bovendien zal in watergevulde baksteenporiën een hydrofoberende injectiegel geen effectieve dampwerking kunnen ontwikkelen en een kristalliserend injectiemiddel onvoldoende vocht kunnen wegdrukken.

Bij funderingsuitgraving wordt de fundering uitgegraven en kan er een vochtwerende laag aangebracht worden (folie, cementlaag). Hiermee kunt u alleen de buitenzijde van de fundering bereiken, maar niet de zool en de binnenzijde:  u lost dus minder dan de helft van het probleem op.

Bij een muurventilatiesysteem worden iedere 30 cm sifons net boven het maaiveld in de muur aangebracht. Hiermee ventileert u weliswaar hopelijk een deel van het bovengrondse vocht weg (alleen in de buitenmuren, niet in de binnenmuren!) maar lost u de oorzaak, optrekkend vocht door capillaire werking niet op en zal in de toekomst door de zoutophoping het probleem verergeren.

Met draadloze electro-osmose wordt de oorzaak van het probleem (capillair opstijgend vocht) weggehaald waardoor de fundering, de binnenmuren EN de buitenmuren weer op de natuurlijke manier kunnen drogen. In veel gevallen is dit de eenvoudigste en minst kostbare oplossing. Lees hier meer over deze oplossing.

Bel JB Muurdroging of mail naar info@drogemuren.nl voor hulp en advies bij optrekkend vocht!

Optrekkend vocht? Ik wil droge muren!

Benieuwd of de E-Dryer voor u ook de juiste oplossing is?

Bel  naar  085-0606246 of de expert 06-81048019.
Stuur een terugbelverzoek.
Mail naar info@drogemuren.nl of kijk op de contactpagina voor de rechtstreekse mailadressen.

© 2016 - 2024 JB Muurdroging | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel