Hoe werkt de E-Dryer?

Werking van de E-Dryer
Het elektromagnetische principe werd in Duitsland ontwikkeld en het heeft zich inmiddels in tienduizenden gebouwen bewezen. Wij hebben vele tevreden klanten die al tientallen jaren het systeem gebruiken in heel Europa. Met de E-Dryer heeft u een uniek systeem dat wij specifiek voor uw object configureren en waarbij u zelf op ieder moment kunt aflezen wat het vochtgehalte in de muren is, waardoor u de werking van de E-Dryer kunt controleren.

Inleiding
De E-Dryer maakt op een ingenieuze manier gebruik van 3 natuurlijke eigenschappen: de polariteit, het in de muur aanwezige spanningsverschil en de langegolffrequentie. Door een combinatie van deze eigenschappen wordt het capillaire opstijgen van vocht gestopt. Dit principe van elektro-osmose bestaat al meer dan 20 jaar, en werd in de Duitstalige landen al vele duizenden keren toegepast. De E-Dryer is hierbij een technologische doorontwikkeling van een reeds jaren succesvol toegepaste techniek voor het verwijderen van optrekkend vocht. De E-Dryer gebruikt geen schadelijke chemie, en is snel te installeren zonder uitgebreid hakken en breken. Daardoor is het een duurzame oplossing die niet alleen in monumenten wordt ingezet, maar in bijna ieder type woonhuis of ander soort gebouw kan worden gebruikt. De E-Dryer is speciaal ontwikkeld om schoon en zonder overlast ieder type gebouw met schade door optrekkend vocht duurzaam en zonder chemie droog krijgen!

Met de inzet van de E-Dryer worden ook muren waarbij het opstijgend vocht nog niet zichtbaar is (en die vaak bij andere bouwkundige oplossingen niet aangepakt worden) nu ook beschermd.

Opstijgend vocht
In bakstenen zitten kleine holtes of poriën. Doordat deze met elkaar in verbinding staan, werken ze als kanaaltjes ofwel capillairen. In deze capillairen kan het water opstijgen: vergelijk dit bijvoorbeeld met een dun rietje in een glas water, waarbij het water in het rietje iets hoger staat dan in het glas. Vooral langs de randen van het rietje is dit goed te zien: de zogenaamde adhesie, die in de zeer kleine capillairen in de bakstenen uitmondt in opstijgend vocht.

Watermoleculen kunnen door de capillairen in de muur hoog optrekken. Daarbij transporteren ze in het water opgeloste zouten uit de grond mee omhoog, die in de muur achterblijven als het water uit de wand verdampt. Daardoor wordt het potentiaalverschil ook nog versterkt.

Met het water komen ook de daarin opgeloste zouten (sulfaten, fosfaten, nitraten) mee omhoog. Het opstijgende vocht verdampt hogerop aan de wanden van de muur: maar hierbij blijven de zouten in de muur achter. Die zouten zijn hygroscopisch: ze gaan opnieuw water aantrekken. Zo kan het capillair opstijgende vocht steeds hoger optrekken.
Het water in de opstijgende capillairen is gewoonlijk positief geladen terwijl de muur negatief geladen is. Door dit spanningsverschil, door de capillaire krachten zelf en door andere chemische processen zoals de hygroscopische werking van zouten stijgt het water nog hoger op in de muur.
De zouten zorgen er ook voor dat het water elektrisch geleidend wordt. De watermoleculen richten zich vanwege hun negatieve lading naar de capillairwanden en zo kan het vocht uiteindelijk veel hoger opstijgen dan alleen op basis van capillaire werking mogelijk zou zijn. Dit wordt de Brownse beweging genoemd.
Ook ontstaan er tenslotte zout uitbloeiingen: dit zijn zouten die op/in de muur kristalliseren als het water verdampt. Omdat de zouten uitzetten als het water verdampt, kunnen deze zoutkristallen de stuclaag waarin ze achterblijven beschadigen: het stucwerk wordt uiteindelijk van de muur gedrukt.

Hoe is het opstijgen van vocht te stoppen?
Met het verdampen van water en het toenemen van de zoutconcentratie in de muur ontstaat een elektrisch potentiaalverschil (spanningsverschil) tussen grond en muur. De grond en het water in de capillairen is gewoonlijk positief geladen, de muur zelf is negatief geladen. De muur is als het ware van polariteit veranderd. Door het potentiaalverschil (dit is de polariteit van het elektrische veld in de muur) met de elektrodenvrije elektro-osmose te neutraliseren wordt de cohesie tussen de zoutionen en de wanden van de capillairen verminderd (geneutraliseerd) waardoor het optrekken van het vocht ongedaan gemaakt wordt.
Meer informatie over de achterliggende principes hierover is te vinden op Wikipedia.

Het E-Dryer systeem werkt volledig draadloos d.m.v. elektromagnetische golven op de lange golf frequentie (tegenwoordig: circa 100 Hz, vroeger: circa 5kHz) op basis van elektro-osmose. Hierbij worden alleen de positieve pulsen uitgezonden en de negatieve pulsen afgekapt: daarom wordt gesproken van een impulsgever.

Samenvatting
De E-Dryer werkt op basis van elektro-osmose: dit principe is reeds meer dan 100 jaar bekend.
De E-Dryer bevat een elektrische spoel die een zeer zwak elektromagnetisch veld opwekt middels laag frequente impulsen, en zo het potentiaalverschil opheft dat inwerkt op de osmotische kracht van het water (elektro-osmose). Dit heeft 2 effecten: het water zal niet meer capillair opstijgen, en het vocht dat nog in de muren zit zal versneld verdampen.

Optrekkend vocht oplossen? www.drogemuren.nl        Optrekkend vocht oplossen? www.drogemuren.nl       Optrekkend vocht oplossen? www.drogemuren.nl

Weetjes

  • Het gebruik van Electro-Osmotic Pulse systemen is niet nieuw. Het wordt ook toegepast voor het beschermen van betonnen constructies en van ondergrondse leidingen, alleen wordt hierbij geen gebruik gemaakt van draadloze systemen.
  • Als het vochtgehalte in een bakstenen muur (gemiddeld gewicht 1600 kg per m3) 1% is verhoogd, zit er grofweg 16 liter extra vocht in. Uitgaande van regulier maximaal 5% vochtpercentage, zit er in een muur met 15% vochtgehalte dus 160 liter extra vocht per m3. Dit is bij een  muur van 25 cm dikte 40 liter per m2 wandoppervlak.
  • Bij 12% vochtgehalte is de isolatiewaarde van de muur 20% lager.
  • Reeds in 1806 stelde professor Reuss al vast dat watermoleculen in een elektrisch veld richting –pool bewegen.
  • Des te kleiner de capillairen zijn, des te hoger kan het water er in opstijgen: in een capillair van 0,1 mm kan het water bijna 15 cm opstijgen!
  • Sinds 1935 bestaan er al patenten om muren droog te leggen met elektro-osmose.
  • Achterblijvende zouten die uitkristalliseren kunnen een drukkracht uitoefenen van wel 2 ton per cm².

Capillaire werking zelf testen?
Neem 2 glasplaatjes, en doe er 2 elastiekjes omheen. Steek aan 1 zijde een lucifer ertussen, en zet de glasplaatjes rechtop in een bakje water. Daar waar de glasplaatjes dicht bij elkaar komen, stijgt het water verder omhoog.


Zichtbare technologie
Honderd jaar geleden beweerde men dat iets dat zwaarder is dan lucht niet kan vliegen, en dat staal niet kan drijven: toch bestaan vliegtuigen en schepen. Het is de manier van toepassing die iets mogelijk maakt!

De werking van de E-Dryer wordt daarom helaas door sommige personen nog niet erkend omdat de werking niet onmiddellijk zichtbaar is. Tot 25 jaar geleden was iedere tv voorzien van een dikke beeldbuis, en iedere telefoon verbonden met een vaste koperen draad. Tegenwoordig zijn beeldbuistelevisies niet meer te koop en heeft iedereen een GSM: doordat we onmiddellijk zien wat het toestel doet, zijn we bereid het apparaat te gebruiken ondanks dat we niet weten hoe het apparaat technisch in elkaar zit. Ook van een radio, navigatie of laptop accepteren we dat we niet weten hoe het functioneert, maar gebruiken we ze wel dagelijks.

Net zoals bij de telefoon en televisie vroeger een kabel nodig was om de verbinding tussen zender en ontvanger te maken, zo is tegenwoordig de elektro-osmose ook draadloos toe te passen. De ontwikkelingen staat niet stil en inmiddels kan men de nieuwste generatie E-Dryers steeds nauwkeuriger configureren afhankelijk van het te drogen gebouw, en is het gebouw middels een aantal vaste continumeetpunten ook in staat om feedback te geven aan de E-Dryer.
De vele succesvolle projecten in heel Europa waar de E-Dryer en haar voorlopers het optrekkend vocht hebben opgelost, bewijzen de werking van de draadloze elektro-osmose.


Optrekkend vocht? Ik wil droge muren!

Benieuwd of de E-Dryer voor u ook de juiste oplossing is?

Bel  naar  085-0606246 of de expert 06-81048019.
Stuur een terugbelverzoek.
Mail naar info@drogemuren.nl of kijk op de contactpagina voor de rechtstreekse mailadressen.

 

© 2016 - 2023 JB Muurdroging | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel